Zorunlu Deprem Sigortası DASK Nedir?

DASK, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde karşılar.
DASK poliçesi kapsamında binanın / konutun bir kısmı ya da tamamının zarar görmesi fark etmemekte, zarar her iki durumda da karşılanmakta ve ödeme yapılmaktadır. Buna göre teminat kapsamında ki durumlar aşağıda ki gibidir;

 • Ana duvarlar
 • Temeller
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Deprem Sigortası Teminat Dışında Kalan Durumlar

DASK, konutunuzda ki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.
Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır;

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Kapsam dışında kalan durumlar için, DASK ‘ a ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

DASK NASIL YAPILIR

DASK başvurusu için en yakın sigorta acentesine ya da banka şubesine başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte deprem sigortası poliçesi (DASK) düzenleyen sigorta aracılarından da online DASK Poliçesi yaptırılabilir.
DASK – Deprem Sigortası yaptırmak için sigortalıya ait gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

 • Telefonu
 • Adresi
 • Cep Telefonu
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Konutun / Binanın:

 • Açık Adresi
 • Tapu Bilgileri
 • İnşa Yılı
 • Yapı Tarzı
 • Toplam Kat Sayısı
 • Hasar Durumu
 • Meskenin (Dairenin):
 • Brüt Yüzölçümü (m2)
 • Kullanım Şekli